Are you looking for

Uudised

Organisatsiooni käivitas 1985. aasta jaanuaris BNI asutaja ja juhatuse esimees dr Ivan R. Misner. BNI pakub positiivset, toetavat ja struktureeritud keskkonda äri edendamiseks suust-suhu turunduse kaudu.

Networking nõuab pühendumist. BNI kõige edukamad grupid koosnevad inimestest, kes on siiralt pühendunud üksteise aitamisele networkingu kaudu. Nad moodustavad meeskonna. BNI-s osaledes vastutate organisatsiooni põhimõtete* järgimise eest. BNI põhimõtteid käsitlevate dokumentide osaline nimekiri on allpool:

Esimene samm on leida grupp külastada seda ja vaadata, millega tegeleme.

  • BNI grupiga tohib liituda ainult üks inimene igalt ametialalt.
  • Kõik osalejad peavad esindama oma põhitegevust, mitte osalise ajaga tehtavat tegevust.
  • Kohalkäimine on ülitähtis. Kui te koosolekul osaleda ei saa, võite saata asendaja. Seda ei käsitleta puudumisena.
  • Grupi edu võti on liikmete kohalkäimine. Liikmed saavad osaleda, tuues oma BNI gruppi kaasa autentseid soovitusi ja/või külalisi.

Kui Te ei leia vaba kohta… helistage või saatke meil BNI kontorisse. BNI koosoleku selgitamine on nagu telefoni teel juuste lõikamine – sellest pole suurt kasu. BNI koosolekuid tasub isiklikult kogeda.

Enamikul gruppidest on koosolekutasu, mille eest kaetakse ruumi ja toitlustuse kulud. Teil on võimalus tõusta püsti ja teha oma ettevõttele reklaami (kui teie konkurent pole grupi liige ... sellisel juhul peate lihtsalt „jälgima”). Võtke kaasa ROHKESTI visiitkaarte, kuna teil on võimalus neid kõigile liikmetele jagada.

Liikmestaatusel on palju eeliseid!

1. Suurem kokkupuude paljude teiste inimeste ja ettevõtetega.

2. Tugevate ärisidemete sõlmimine, mis kestavad kogu elu.

3. Töövahendid tulemuslikumaks networkinguks, muu hulgas harivad töötoad ja mentorlus.

4. Nähtavus, usaldus ja tulusus kõigi meie liikmete puhul.

5. Ja veel palju-palju rohkem!!!

Katkendid raamatust „The World’s Best Known Marketing Secret”

K: Kas grupiga saab liituda igaüks?

V: Võtame vastu ühe inimese iga ametiala kohta. Seega, kui olete erakinnisvaramaakler ja meil on juba selle ala esindaja olemas, võime soovitada teid teisele grupile või lasta teil uue grupi avada. Samas kui olete ärikinnisvaramaakler, on teil võimalik liituda selle grupiga.

K: Kuidas te teate, et uued liikmed on hea mainega?

V: Taotlusel palutakse edastada soovitused ja meil on liikmekomisjon, kes neid kontrollib. Info levib suust suhu, mis tähendab, et enne koosolekule tulekut on inimene kellegagi juba rääkinud või keegi grupist on teda kutsunud. Igaühel peab olema kutsuja/sponsor või talle määratakse see ja sponsor vestleb temaga.

K: Mis juhtub, kui liige saab soovituse ja teeb halba tööd?

V: Meil on eetikakomisjon ja igaüks, kes edastab müügivihje ja saab teada, et tööd ei tehtud rahuldavalt, peab teatama sellest liikmekomisjonile, kes uurib asja.

K: Millised ametid networkingust kõige rohkem kasu saavad?

V: Küsimus pole ametis, vaid inimeses. Amet võib olla igasugune. Kui teil on olemas fookus ja oskate unistada ning olete valmis end selle nimel ohverdama, siis soovime teid gruppi.

K: Kas liikmed peaksid külalisi kaasa tooma?

V: Teid julgustatakse kutsuma kaasa külalisi, kelle amet on grupis veel esindamata, kui külalist on eelnevalt kontrollitud ja ta on sobiv kandidaat. Tegemist on üsna suletud koosolekuga, v.a potentsiaalsete liikmete jaoks.

K: Kas teatud erialade eetikareeglid keelavad BNI-s osalemise?

V: BNI mõistab teatud erialade puhul tekkivate eetikaprobleemide olulisust ja tunnistab, et reeglid võivad asukohtade lõikes erineda. Seetõttu nõuab BNI, et liikmed järgiksid oma eriala reegleid, et professionaalseid eetikakohustusi mitte rikkuda. Kui BNI üldreeglid võivad ametiisiku eetikakoodeksit rikkuda, tuleb arvestada vastava eriala eetikakoodeksi norme, mis on BNI reeglitest olulisemad. BNI põhieesmärk on õpetada liikmetele, kuidas end müüa ja äri kasvatada. BNI soovib tagada, et see on lubatud.

K: Kui olen oma ametis mingile valdkonnale spetsialiseerunud, kas minult oodatakse siis, et oleksin kõigi oma ameti aspektide seisukohast asjatundja?

V: BNI mõistab, et paljud ametid on ulatuslikud ja et inimesed on sageli oma ametis millelegi spetsialiseerunud. BNI ei eelda ega soovita ühegi ameti esindajal tegeleda valdkonnaga, milles tal kogemus puudub. Vastupidi, BNI keelab inimestel tegutseda väljaspool oma kompetentsi.

K: Minu amet ei luba mul otseselt ärisoovitusi edastada. Kas BNI ikka sobib mulle?

V: BNI peamine eesmärk on aidata liikmetel leida võimalusi oma äri arendamiseks ja omandada teadmisi tulemusliku networkingu vallas. Ärivaldkonna inimesed saavad äritulemusi, kui nende kogemustest teatakse ja teised inimesed saavutavad nendega mugava suhtluse. BNI pakub foorumit, mis võimaldab liikmetel kohtuda teistega, kellel on vaja tunda tulemuslikke ja tõhusalt tegutsevaid äriinimesi.